VISI SEKOLAH

Institusi Pendidikan Yang Unik, Cemerlang dan Terbilang

MISI SEKOLAH

  • Menyediakan Pendidikan Bersepadu Di Peringkat Rendah.
  • Melaksanakan Tarbiyah Yang Lengkap Dan Seimbang Di Antara Pendidikan Jasmani, Emosi, Aqli Dan Rohani ke arah pembinaan generasi yang bertaqwa, berketerampilan, relevan dan komited.
  • Melahirkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek, rohani dan jasmani seperti yang dianjurkan oleh Islam.
  • Melahirkan masyarakat sekolah yang penyayang, berfikiran positif, kreatif, inovatif sesuai dengan nilai agama.
  • Melahirkan peringkat pelajar yang bakal menuju ke alam mukallaf dengan iman, ilmu dan akhlak dan membentuk peribadi muslim sejati serta mampu menghadapi kehidupan yang lebih mencabar.