Falsafah Sekolah

Pendidikan adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek, rohani dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Allah untuk melahirkan insan yang berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia, berketrampilan, bertanggungjawab sebagai hamba dan khalifah yang boleh memberi sumbangan terhadap ummah.

Piagam Sekolah

KAMI KOMITED UNTUK MENYEDIA DAN MEMBERIKAN PENDIDIKAN YANG TERBAIK SAMADA DALAM KONTEK KECEMERLANGAN PEMBINAAN SYAKSIAH ATAU KECEMERLANGAN AKADEMIK BAGI MEMENUHI MATLAMAT PEMBENTUKAN INSAN SOLEH MAKA KAMI BERSEDIA UNTUK :

  • MEMBERIKAN LAYANAN MESRA, PROFESIONAL DAN BIJAKSANA DENGAN SEMUA PIHAK.
  • BERSIKAP TERBUKA DALAM MENERIMA SEGALA PANDANGAN YANG MEMBINA.
  • MENELUSURI SEGALA ASPEK PENGURUSAN INSTITUSI ATAS LANDASAN ISLAM YANG SYUMUL.

KAMI AKAN TERUS MEMASTIKAN INSTITUSI INI AKAN TERUS BERJAYA DALAM MENUJU VISI DAN MISINYA YANG MURNI, INSYAALLAH.